Valberedningen

Jan-Erik Asp, Sammankallande
Psoriasisförbundet Östergötlands Län
Mobil: 072-732 11 50
E-post: jan-erik-asp@telia.com